ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 28 بهمن
 دسترسی سریع


معرفی دوره تولید چند رسانه ای authorware در غرب تهران

دیپلم هنرستان با تخفیف ویژه در غرب تهران
نرم افزار Authorware یکی ازبهترین وآسان ترین برنامه ها جهت تهیه سیستم های چندرسانه ای است. بااستفاده ازقابلیت های آن ازقبیل: انیمیشن،صداوفیلم ارتباط تعاملی ومحاوره ای باکاربر داشته باشد.

گرفتن دیپلم هنرستان در غرب تهران، گرفتن دیپلم غیر حضوری هنرستان در غرب تهران، گرفتن دیپلم از راه دور هنرستان در غرب تهران، گرفتن دیپلم مجدد هنرستان در غرب تهران، گرفتن دیپلم رسمی هنرستان در غرب تهران، گرفتن دیپلم فنی هنرستان در غرب تهران


دیپلم کار و دانش در فردیس غرب تهران
دیپلم کار و دانش در دهکده المپیک غرب تهران
دیپلم کار و دانش در رجایی‌شهر غرب تهران
دیپلم کار و دانش در فلکه اول صادقیه غرب تهران
دیپلم کار و دانش درشهرک استقلال غرب تهران
دیپلم کار و دانش در فلکه دوم صادقیه غرب تهران
دیپلم کار و دانش در مرزداران غرب تهران
دیپلم کار و دانش در مهرآباد غرب تهران
دیپلم کار و دانش در ۴۵ متری شهرک استقلال غرب تهران
دیپلم کار و دانش در برق آلستوم غرب تهران

    دوره های مرتبط