ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 3 اسفند
 دسترسی سریع


معرفی دوره شهروند الکترونیک در غرب تهران

گرفتن دیپلم هنرستان با تخفیف ویژه در غرب تهران
استاندارد آموزشى شهروند الکترونيکى که در سطح پائين تری از ICDL Core می‌باشد. در اين دوره آموزش مهارت‌های مبانی IT ،Windows ،Internet آموزش داده می‌شود. با یادگیری نحوه‌ی استفاده از اینترنت و ایمیل، دنیای جدیدی از فرصت‌ها پیش روی شما قرار می‌گیرد. اینترنت نه تنها ابزار ارزشمندی برای برقراری ارتباط و یافتن اطلاعات است، بلکه روز ‌به‌ روز سازمان‌ها و دپارتمان‌های دولتی بیشتری از اینترنت برای ارائه‌ی اطلاعات و خدمات استفاده می‌کنند. افرادی که مهارت کار با اینترنت را ندارند، در معرض خطر کنار گذاشته شدن از جامعه قرار دارند. اگر شما یکی از افرادی هستید که نمی‌تواند از اینترنت و خدمات الکترونیکی استفاده کنید، e-Citizen پاسخ مناسبی برای شماست.


اخذ دیپلم هنرستان در غرب تهران، اخذ دیپلم غیر حضوری هنرستان در غرب تهران، اخذ دیپلم هنرستان فنی و حرفه ای در غرب تهران، اخذ دیپلم از راه دور هنرستان در غرب تهران، اخذ دیپلم مجدد هنرستان در غرب تهران، اخذ دیپلم رسمی هنرستان در غرب تهران، اخذ دیپلم فنی هنرستان در غرب تهران


دیپلم کار و دانش در پیکان شهر غرب تهران
دیپلم کار و دانش در شهرک آزمایش غرب تهران
دیپلم کار و دانش در باغ فیض غرب تهران
دیپلم کار و دانش در بلوار فردوس غرب تهران
دیپلم کار و دانش در ستاری غرب تهران
دیپلم کار و دانش در شهرک شهید باقری غرب تهران
دیپلم کار و دانش در شهرک کوهسار غرب تهران
دیپلم کار و دانش در شهر زیبا غرب تهران

    دوره های مرتبط