ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 28 بهمن
 دسترسی سریع


معرفی دوره کاربر رایانه در غرب تهران

اخذ دیپلم حسابداری با تخفیف ویژه و قسطی در غرب تهران
سرفصل دوره های کاربر رایانه
توانايي شناخت مفاهيم اوليه و اساسي كامپيوتر
توانايي شناخت حافظه اصلي و كاربرد آن
توانايي شناخت دستگاههاي ورودي و خروجي و كاربرد آنها
توانايي شناخت دستگاههاي ذخيره سازي و كاربرد آنها
توانايي انتخاب كامپيوتر
توانايي شناخت نرم افزار
توانايي شناخت شبكه

اخذ دیپلم حسابداری غرب تهران، اخذ دیپلم غیر حضوری حسابداری غرب تهران، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای غرب تهران، اخذ دیپلم از راه دور حسابداری غرب تهران، اخذ دیپلم مجدد حسابداری غرب تهران، اخذ دیپلم رسمی حسابداری غرب تهران، اخذ دیپلم فنی حسابداری غرب تهران


دیپلم حسابداری در دولت‌آباد غرب تهران
دیپلم حسابداری در شهرک آپادانا غرب تهران
دیپلم حسابداری در کن غرب تهران
دیپلم حسابداری در فردیس غرب تهران
دیپلم حسابداری در دهکده المپیک غرب تهران
دیپلم حسابداری در رجایی‌شهر غرب تهران
دیپلم حسابداری در فلکه اول صادقیه غرب تهران
دیپلم حسابداری درشهرک استقلال غرب تهران
دیپلم حسابداری در فلکه دوم صادقیه غرب تهران
دیپلم حسابداری در مرزداران غرب تهران

    دوره های مرتبط