ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 5 اسفند
 دسترسی سریع


معرفی دوره نقشه کشی ساختمان درجه 2 در غرب تهران

اخذ دیپلم نقشه کشی با تخفیف ویژه در غرب تهران
باور ها و ارزش ها:

- یادگیری فرآیندی مادام العمر بوده که هم انفرادی و هم مشارکتی است.

- اساتید و فراگیران در فرآیند یادگیری شریک یکدیگرند.

- حرفه ای ها افرادی هستند که نظریه، دانش و تجارب را مورد تفکر قرارداده و آن را می آموزند و سوالات اصولی مرتبط را به عنوان یک عادت ذهنی پیگیری می نمایند.

- اساتید حرفه ای محیط آموزشی را بر مبنای تحقیق و Best Practice ایجاد می نمایند .

- همکاری گروهی امری مهم است و با پیشرفت همکاران، کارکنان، فراگیران و فارغ التحصیلان تقویت می شود.

- ارزیابی و بهبود مستمر موسسه امری ضروری است.

- حفظ و بهبود جایگاه به عنوان پیشرو در زمینه تحقیق بر روی مسائل مهم آموزشی امری حیاتی است.

اخذ دیپلم نقشه کشی، اخذ دیپلم غیر حضوری نقشه کشی، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای نقشه کشی، اخذ دیپلم از راه دور نقشه کشی، اخذ دیپلم مجدد نقشه کشی، اخذ دیپلم رسمی نقشه کشی، اخذ دیپلم فنی نقشه کشی


دیپلم نقشه کشی در استان تهران غرب تهران
دیپلم نقشه کشی در شادآباد غرب تهران
دیپلم نقشه کشی در ستارخان غرب تهران
دیپلم نقشه کشی در آریاشهر غرب تهران
دیپلم نقشه کشی در جنت آباد غرب تهران
دیپلم نقشه کشی در شهران غرب تهران
دیپلم نقشه کشی در طرشت غرب تهران
دیپلم نقشه کشی در گیشا غرب تهران
دیپلم نقشه کشی در چیتگر غرب تهران
دیپلم نقشه کشی در تهرانسر غرب تهران

    دوره های مرتبط