ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 26 مهر
 معرفی دوره زبان بزرگسالان در غرب تهران

آموزش زبان دوره بزرگسالان در غرب تهران

آموزش زبان دوره بزرگسالان در غرب تهران

برگزاری دوره های ویژه رده سنی بزرگسالان در غرب تهران و تهران

کلیه  واحدهای ما ردۀ سنی 15 سال به بالا را پوشش می دهند. امکان یادگیری زبان انگلیسی به صورت کاربردی و افزایش اعتماد به نفس زبان آموز نسبت به دانش زبانی خود، اصلیترین هدف در طراحی دوره‌های آموزشی است. به منظور ارتقا توانایی‌های گفتاری، نوشتاری و شنیداری زبان آموزان، سفیر محور دوره‌های بزرگسالان را آموزش از طریق مکالمه قرار داده است؛ گفت‌و‌گو‌های کلاسی در این دوره‌ها، پیرامون موضوعاتی انجام می‌گیرد که منابع آموزشی در اختیاردانشجویان قرار می‌دهند.
در ضمن در کنار دوره های اصلی، دوره های تکمیلی/ تخصصی مانند Free Discussion نیز برگزار می گردد.

تعیین سطح: متقاضیان این دوره به صورت شفاهی به مدت 15 الی 20 دقیقه تعیین سطح می گردند.
نوع کلاس: دورۀ بزرگسالان شامل کلاس های ترمیک، کلاس های فشرده، کلاس های فوق فشرده، کلاس های جمعه، کلاس های دو روز در هفته، کلاس های 5 شنبه و کلاس های Free Discussion میباشد.

آموزش زبان انگلیسی راهنمایی در غرب تهران، آموزش گرامر زبان انگلیسی در غرب تهران، تدریس خصوصی زبان در غرب تهران، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در غرب تهران، سایت آموزش زبان انگلیسی رایگان در غرب تهران، آموزش اینترنتی زبان انگلیسی در غرب تهران، آموزش مکالمه زبان انگلیسی رایگان در غرب تهران، بهترین سایت آموزش زبان انگلیسی در غرب تهران

آموختن زبان انگلیسی استان تهران غرب تهران
آموختن زبان انگلیسی شادآباد غرب تهران
آموختن زبان انگلیسی ستارخان غرب تهران
آموختن زبان انگلیسی آریاشهر غرب تهران
آموختن زبان انگلیسی جنت آباد غرب تهران
آموختن زبان انگلیسی شهران غرب تهران
آموختن زبان انگلیسی طرشت غرب تهران
آموختن زبان انگلیسی گیشا غرب تهران
آموختن زبان انگلیسی چیتگر غرب تهران
آموختن زبان انگلیسی تهرانسر غرب تهران
آموختن زبان انگلیسی آزادی غرب تهران


    دوره های مرتبط