ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 3 اسفند
 دسترسی سریع


معرفی دوره دیپلم برنامه نویسی پایگاه داده (معرفی دیپلم) در غرب تهران

دیپلم کامپیوتر در غرب تهران
پس از ثبت نام و پرداخت شهريه بايد 41 واحد تخصصي را در دیپلم برنامه نویسی پایگاه داده با شركت در كلاسهاي عملي آموزشگاه فنی و حرفه ای غرب تهران گذرانده و همزمان 55 واحد عمومي را در يكي از مدارس به صورت حضوري يا غيرحضوري اخذ نماييد.
نام دوره آموزشي
کاربر رایانه
کاربر نرم افزار اداری
برنامه نویس VB مقدماتی
کاربر بانک اطلاعاتی Access
برنامه نویس VB و Delphi
مهارت عمومی برنامه نویسی

دیپلم کامپیوتر غرب تهران، دیپلم کامپیوتر بگیرید غرب تهران، آموزشگاه دیپلم کامپیوتر غرب تهران، دیپلم کامپیوتر بگیرید در غرب تهران، دیپلم فنی و حرفه ای کامپیوتر    دوره های مرتبط