ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 3 اسفند
 دسترسی سریع


معرفی دوره دیپلم نقشه کشی صنعتی با رایانه (معرفی دیپلم) در غرب تهران

دیپلم نقشه کشی صنعتی در غرب تهران
نقشه کشی صنعتی در اصل زبان بین الملل صنعت است که معرفی و ساخت قطعات و ارائه طرحهای گوناگون صنعت تنها توسط آن امکان پذیر است و پل ارتباطی بین طراح و سازنده می باشد . دانش آموزان در این رشته با طراحی وسایل و قطعات جدید برای دستگاههای مختلف فنی آشنا می شوند و در نهایت ترسیم نقشه های صنعتی را پیدا می کنند.
 هنر جویان در طی دوران تحصیل با دروس نقشه کشی درجه 2،نقشه کشی صنعتی در جه1،اتوکد ،به اضافه 32 واحد دروس عمومی آشنا می شوند.
 زمینه های اشتغال : هنرجویان پس از اخذ دیپلم می توانند بعنوان رابط بین طراح و تولید کننده،رابط بین مهندس و کارگر ،کمک سرپرست کارگاه نقشه کشی و غیره...به فعالیت بپردازند.
 نحوه ادامه تحصیل هنر جویان:فارغ التحصیلان این رشته پس از گذراندن 96 واحد درسی از طریق کاردانی پیوسته در یکی از دانشکده های فنی حرفه ای،جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد با آزمون یا بر اساس معدل به صورت پودمانی پذیرش می شوند

دیپلم نقشه کشی در غرب تهران، دیپلم نقشه کشی غرب تهران، نقشه کشی در غرب تهران، آموزش نقشه کشی در غرب تهران، آموزشگاه نقشه کشی در غرب تهران


دیپلم نقشه کشی در استان تهران
دیپلم نقشه کشی در شادآباد
دیپلم نقشه کشی در ستارخان
دیپلم نقشه کشی در آریاشهر
دیپلم نقشه کشی در جنت آباد
دیپلم نقشه کشی در شهران
دیپلم نقشه کشی در طرشت
دیپلم نقشه کشی در گیشا

    دوره های مرتبط