ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 28 بهمن
 دسترسی سریع


معرفی دوره تحلیل بنیادی بازار بین الملل در غرب تهران

مجربترین اساتید کارگزار بورس برای آموزش در غرب تهران و تهران
سرفصل‌های دوره آموزش تحلیل بنیادی بازار بین الملل
علائم اصلی حیات اقتصاد یک کشور
مفهوم تورم و رشد اقتصادی
محاسبه رشد اقتصادی و فاکتورهای موثر بر آن
آشنایی با مبانی ارزشگذاری سهام و فاکتورهای حیاتی آن
آشنایی با مبانی ارزشگذاری اوراق قرضه و فاکتورهای حیاتی آن
آشنایی با مبانی ارزشگذاری کالا و فاکتورهای حیاتی آن
چرخه پول در اقتصاد ایالات متحده
وضعیت فعلی چرخه پول در اقتصاد ایالات متحده و ابزارهای نا متعارف
نگرانی های اقتصادی در هر برهه زمانی
تصویری کلی از اقتصاد ایالات متحده در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد اروپا در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد ژاپن در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد انگلستان در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد استرالیا و نیوزیلند در شرایط فعلی
تصویری کلی از اقتصاد کشورهای در حال توسعه در شرایط فعلی
ابزارهای معاملاتی در بازارهای بین الملل و نکات اصلی مربوطه
کارگاه آموزشی معاملات
آموزشگاه بورس در استان تهران غرب تهران
آموزشگاه بورس در شادآباد غرب تهران
آموزشگاه بورس در ستارخان غرب تهران
آموزشگاه بورس در آریاشهر غرب تهران
آموزشگاه بورس در جنت آباد غرب تهران
آموزشگاه بورس در شهران غرب تهران
آموزشگاه بورس در طرشت غرب تهران
آموزشگاه بورس در آزادی غرب تهران
آموزشگاه بورس در کن غرب تهران
آموزشگاه بورس در فردیس غرب تهران
آموزشگاه بورس در دهکده المپیک غرب تهران
آموزشگاه بورس در فلکه اول صادقیه غرب تهران
آموزشگاه بورس درشهرک استقلال غرب تهران
آموزشگاه بورس در ۴۵ متری شهرک استقلال غرب تهران
آموزشگاه بورس در برق آلستوم غرب تهران
آموزشگاه بورس در پیکان شهر غرب تهران
آموزشگاه بورس در شهرک آزمایش غرب تهران
آموزشگاه بورس در شهرک شهید باقری غرب تهران

    دوره های مرتبط