ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 5 اسفند
 دسترسی سریع


معرفی دوره نمایش فیلم به زبان انگلیسی در غرب تهران

دوره های آموزش و نمایش فیلم به زبان انگلیسی در غرب تهران

دوره های آموزش و نمایش فیلم به زبان انگلیسی در غرب تهران و تهران


آموزش زبان انگلیسی از طریق نمایش فیلم در غرب تهران و تهران


در هر دوره ازبرنامه آموزش و نمایش فیلم، یک بسته فعالیت های آموزشی به زبان آموزان ارائه می گردد، در یک فرآیند خاص و با نظارت اداره کل پژوهش در واحد تحقیق و توسعه دفتر مرکزی آکادمی زبان سفیر گفتمان تهیه و تنظیم می گردد. در این بسته فعالیت های آموزشی به چهار بخش اصلی تقسیم می شود:
فعالیت های قبل از تماشای فیلم
فعالیت های حین تماشای فیلم
فعالیت های پس از تماشای فیلم
فعالیت های منزل
به علاوه در ابتدا و انتهای بسته آموزشی مطالب جامع و متنوعی گردآوری گردیده که در مورد محتوای فیلم، نوع فیلم، اطلاعات عمومی مربوط به فیلم و …اطلاعات بسیار مفید زمینه ای در اختیار زبان آموزان قرار می دهد.

آموزش زبان در غرب تهران، آموزش زبان انگلیسی در غرب تهران، زبان انگلیسی در غرب تهران، یادگیری زبان انگلیسی در غرب تهران، زبان در غرب تهران، آموزش انگلیسی در غرب تهران، انگلیسی در غرب تهران، کلاس زبان در غرب تهران، مکالمه زبان انگلیسی در غرب تهران، آموزش مکالمه زبان انگلیسی در غرب تهران، موسسه زبان در غرب تهران، مکالمه انگلیسی در غرب تهران، آموزش زبان انگلیسی رایگان در غرب تهران


آموزشگاه زبان انگلیسی در استان تهران
آموزشگاه زبان انگلیسی در شادآباد
آموزشگاه زبان انگلیسی در ستارخان
آموزشگاه زبان انگلیسی در آریاشهر
آموزشگاه زبان انگلیسی در جنت آباد
آموزشگاه زبان انگلیسی در شهران
آموزشگاه زبان انگلیسی در طرشت
آموزشگاه زبان انگلیسی در گیشا
آموزشگاه زبان انگلیسی در چیتگر
آموزشگاه زبان انگلیسی در تهرانسر
آموزشگاه زبان انگلیسی در آزادی    دوره های مرتبط