ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 28 بهمن
 دسترسی سریع


معرفی دوره ACCESS در غرب تهران

 آموزش دوره  access در غرب تهران | دریافت گواهینامه   access در غرب تهران | آموزشگاه  اکسس 2007 2013 2010 در غرب تهران | آموزشگاه کامپیوتر غرب تهران

بهترین آموزشگاه کامپیوتر در غرب تهران

تعریف گواهی نامه بین المللی

ICDL چیست؟


این دوره یکی از دوره های زیرمجموعه مهارت های هفت گانه ICDL می باشد

این دوره شامل:

آشنایی با بانک اطلاعاتی،
آشنایی با برخی اصطلاحات،
انواع داده ها،
اجزای بانک اطلاعاتی،
گزارش ها،
ماکروها،
ماژول ها،
نمای طراحی،
نمای جدول،
نمای نمودار،
بستن جدول ها،
ایجاد یک بانک اطلاعاتی،
قوانین نام گذاری فیلدها،
ویرایش، حذف رکوردها،
فیلتر کردن جدول،
عملگرهای شرطی،
ذخیره پرس و جو،
ایجاد فرم،
انجام محاسبات،
گزارش گیری،
چاپ و...
ICDL آموزشگاه کامپیوتر در غرب تهران ICDL چیست؟ گواهینامه ICDL در غرب تهران اموزشگاه فنی حرفه ای غرب تهران آموزشگاه icdl در غرب تهران لیست آموزشگاه های کامپیوتر در غرب تهرانبهترین آموزشگاه کامپیوتر در غرب تهرانفنی حرفه ای غرب تهران غرب تهران WORD EXCEL ACCESS POWER POINT

آموزشگاه کامپیوتر غرب تهران
آموزش دوره access در غرب تهران
آموزش دوره اکسس در غرب تهران


مهارت های 7 گانه ICDL
آموزش icdl غرب تهران
اموزشگاه فنی حرفه ای غرب تهران
لیست آموزشگاه های کامپیوتر در غرب تهران
آموزشگاه icdl در غرب تهران
آموزشگاه شبکه در غرب تهران

آموزشگاه مهارت هفت گانه در استان تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در شادآباد غرب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در ستارخان غرب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در آریاشهر غرب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در جنت آباد غرب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در شهران غرب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در طرشت غرب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در گیشا غرب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در چیتگر غرب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در تهرانسر غرب تهران

    دوره های مرتبط