ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 3 اسفند
 دسترسی سریع


معرفی دوره مبانی کامپیوتر در غرب تهران

 آموزش دوره   مبانی کامپیوتر در غرب تهران | دریافت گواهینامه   مبانی کامپیوتر در غرب تهران | آموزشگاه   مبانی کامپیوتر در غرب تهران | آموزشگاه کامپیوتر غرب تهران

بهترین آموزشگاه کامپیوتر در غرب تهران

تعریف مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر چیست؟این دوره شامل:

تعریف کامپیوتر
ورودی ها و خروجیها
سخت افزار و نرم افزار
شناخت قطعات
انواع حافظه ها
پشتیبان گیری
ویروس ها
ایجاد کاربر
ایجاد پسورد روی کاربر
انواع شبکه
اینترنت
و ....
ICDL آموزشگاه کامپیوتر در غرب تهران ICDL چیست؟ گواهینامه ICDL در غرب تهران اموزشگاه فنی حرفه ای غرب تهران آموزشگاه icdl در غرب تهران لیست آموزشگاه های کامپیوتر در غرب تهران بهترین آموزشگاه کامپیوتر در غرب تهران فنی حرفه ای غرب تهران غرب تهران WORD EXCEL ACCESS POWER POINT

آموزشگاه کامپیوتر غرب تهران
آموزش دوره مبانی کامپیوتر در غرب تهران


مهارت های 7 گانه ICDL
آموزش icdl غرب تهران
اموزشگاه فنی حرفه ای غرب تهران
لیست آموزشگاه های کامپیوتر در غرب تهران
آموزشگاه icdl در غرب تهران
آموزشگاه شبکه در غرب تهران

آموزشگاه مهارت هفت گانه در مهرآباد غرب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در ۴۵ متری شهرک استقلال غرب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در برق آلستوم غرب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در پیکان شهر غرب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در شهرک آزمایش غرب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در باغ فیض غرب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در بلوار فردوس غرب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در ستاری غرب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در شهرک شهید باقری غرب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در شهرک کوهسار غرب تهران
آموزشگاه مهارت هفت گانه در شهر زیبا غرب تهران

    دوره های مرتبط