ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 28 بهمن
 دسترسی سریع


معرفی دوره کاربر نرم افزار اداری در غرب تهران

گرفتن دیپلم کامپیوتر در  با تخفیف ویژه در غرب تهران
آشنایی با دوره کاربر رایانه-مهارت دوم دیپلم

درباره دوره کاربر نرم افزار  اداری   :  

اتوماسيون اداري


اتوماسيون اداري كسي است كه مي تواند از عهده كار با نرم افزارهاي ACCESS , MS-WORD ،
 

صفحه گستر MS-EXCEL ، برنامه هاي نمايش به كمك MS-OUT LOOK و  POWER POINT
 

گرفتن دیپلم کامپیوتر غرب تهران، گرفتن دیپلم غیر حضوری کامپیوتر غرب تهران، گرفتن
دیپلم از راه دور کامپیوتر غرب تهران، گرفتن دیپلم رسمی کامپیوتر غرب تهران، گرفتن دیپلم فنی کامپیوتر غرب تهران


دیپلم کامپیوتر در شهران
دیپلم کامپیوتر در طرشت
دیپلم کامپیوتر در گیشا
دیپلم کامپیوتر در چیتگر
دیپلم کامپیوتر در تهرانسر

    دوره های مرتبط