ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 جمعه 26 مهر
 معرفی دوره کاربر نرم افزار اداری در غرب تهران

اخذ دیپلم رایانه با تخفیف ویژه و ارزان در غرب تهران
آشنایی با دوره کاربر رایانه در آموزشگاههای فنی و حرفه ای در غرب تهران-مهارت دوم دیپلم

درباره دوره کاربر نرم افزار  اداری   :  

اتوماسيون اداري


اتوماسيون اداري كسي است كه مي تواند از عهده كار با نرم افزارهاي ACCESS , MS-WORD ،
 

صفحه گستر MS-EXCEL ، برنامه هاي نمايش به كمك MS-OUT LOOK و  POWER POINT


گرفتن دیپلم رایانه غرب تهران، گرفتن دیپلم غیر حضوری رایانه غرب تهران، گرفتن دیپلم از راه دور رایانه غرب تهران، گرفتن دیپلم رسمی رایانه غرب تهران، گرفتن دیپلم فنی رایانه غرب تهراندیپلم کامپیوتر در طرشت غرب تهران
دیپلم کامپیوتر در گیشا غرب تهران
دیپلم کامپیوتر در چیتگر غرب تهران
دیپلم کامپیوتر در تهرانسر غرب تهران
دیپلم کامپیوتر در آزادی غرب تهران

    دوره های مرتبط