ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 3 اسفند
 دسترسی سریع


معرفی دوره رایانه کار گرافیک Freehand در غرب تهران

دیپلمهای فنی حرفه ای کامپیوتر و رایانه در غرب تهران
این دوره شامل: انواع گرافیک
اصول تنظیم محیط فری هند
توانایی ترسیم و کار با موضوعات
رنگ کردن و کار با Strokes و Fills
جلوه های ویژه و تایپ در فری هند
توانایی کار با لایه ها
گرافیک های وب و متحرک سازی

اخذ دیپلم رایانه غرب تهران، اخذ دیپلم غیر حضوری رایانه غرب تهران، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای غرب تهران، اخذ دیپلم از راه دور رایانه غرب تهران، اخذ دیپلم مجدد رایانه غرب تهران، اخذ دیپلم رسمی رایانه غرب تهران، اخذ دیپلم فنی رایانه غرب تهراندیپلم کامپیوتر در فلکه اول صادقیه غرب تهران
دیپلم کامپیوتر درشهرک استقلال غرب تهران
دیپلم کامپیوتر در فلکه دوم صادقیه غرب تهران
دیپلم کامپیوتر در مرزداران غرب تهران
دیپلم کامپیوتر در مهرآباد غرب تهران
دیپلم کامپیوتر در ۴۵ متری شهرک استقلال غرب تهران

    دوره های مرتبط