ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 پنجشنبه 3 بهمن
 دسترسی سریع


معرفی دوره رایانه کار Corel Draw در غرب تهران

دیپلم رسمی کامپیوتر آموزشگاه فنی و حرفه ای غرب تهران
توانایی ترسیم با ابزارهای مختلف
-نگارش متن
-روش ویرایش مو ضوعات و رنگ آمیزی آنها
-گروه بندی موضوعات و کاربا لایه ها
-کار با جلوه های ویژه
-اصول کار با تصاویر BITMAP

اخذ دیپلم رایانه در غرب تهران، اخذ دیپلم غیر حضوری رایانه در غرب تهران، اخذ دیپلم فنی و حرفه ای در غرب تهران، اخذ دیپلم از راه دور رایانه در غرب تهران، اخذ دیپلم مجدد رایانه در غرب تهران، اخذ دیپلم رسمی رایانه در غرب تهران، اخذ دیپلم فنی رایانه در غرب تهران


دیپلم کامپیوتر در برق آلستوم غرب تهران
دیپلم کامپیوتر در پیکان شهر غرب تهران
دیپلم کامپیوتر در شهرک آزمایش غرب تهران
دیپلم کامپیوتر در باغ فیض غرب تهران

    دوره های مرتبط