ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 3 اسفند
 دسترسی سریع


اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری دوره های مختلف دیپلم در شهرک شهید باقری غرب تهران

1398 پنجشنبه 5 اردیبهشت برگزاری دوره های مختلف دیپلم در شهرک شهید باقری غرب تهران
داوطلبین متقاضی ثبت نام در دوره های مختلف دیپلم در شهرک شهید باقری غرب تهران می توانند با ثبت نام در این سایت از تخفیف در ثبت نام  دوره های دیپلم در غرب تهران بهره مند گردند

جهت این ثبت نام ، در گوشه پایین سمت چپ سایت ، بخشی به نام ثبت نام در دوره های آموزشی  وجود دارد
با ورود اطلاعات مورد نیاز در این بخش ثبت نام خود را انجام دهید
همکاران ما نتیجه ثبت نام را به شما اطلاع خواهند داد

آموزشگاه برنامه نویسی طراحی سایت PHP در شهرک شهید باقری غرب تهران

دیپلم کامپیوتر در شهرک شهید باقری غرب تهران

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در غرب تهران

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در شهرک شهید باقری غرب تهران

دیپلم کامپیوتر در غرب تهران

دیپلم حسابداری در شهرک شهید باقری غرب تهران

آموزشگاه دیپلم حسابداری در غرب تهران

آموزشگاه دیپلم حسابداری شهرک شهید باقری در غرب تهران

دیپلم حسابداری در غرب تهران