ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 28 بهمن
 دسترسی سریع


اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری دوره های مختلف دیپلم در شهرک کوهسار غرب تهران

1398 پنجشنبه 5 اردیبهشت برگزاری دوره های مختلف دیپلم در شهرک کوهسار غرب تهران
داوطلبین متقاضی ثبت نام در دوره های مختلف دیپلم در شهرک کوهسار غرب تهران می توانند با ثبت نام در این سایت از تخفیف در ثبت نام  دوره های دیپلم در غرب تهران بهره مند گردند

جهت این ثبت نام ، در گوشه پایین سمت چپ سایت ، بخشی به نام ثبت نام در دوره های آموزشی  وجود دارد
با ورود اطلاعات مورد نیاز در این بخش ثبت نام خود را انجام دهید
همکاران ما نتیجه ثبت نام را به شما اطلاع خواهند داد

آموزشگاه زبان برنامه نویسی فرترن Fortran programming در شهرک کوهسار غرب تهران

دیپلم کامپیوتر در شهرک کوهسار غرب تهران

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در غرب تهران

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در شهرک کوهسار غرب تهران

دیپلم کامپیوتر در غرب تهران

دیپلم حسابداری در شهرک کوهسار غرب تهران

آموزشگاه دیپلم حسابداری در غرب تهران

آموزشگاه دیپلم حسابداری شهرک کوهسار در غرب تهران

دیپلم حسابداری در غرب تهران