ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 شنبه 3 اسفند
 دسترسی سریع


اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری دوره های مختلف دیپلم در فلکه دوم صادقیه غرب تهران

1398 پنجشنبه 12 اردیبهشت برگزاری دوره های مختلف دیپلم در فلکه دوم صادقیه غرب تهران
داوطلبین متقاضی ثبت نام در دوره های مختلف دیپلم در فلکه دوم صادقیه غرب تهران می توانند با ثبت نام در این سایت از تخفیف در ثبت نام  دوره های دیپلم در غرب تهران بهره مند گردند

جهت این ثبت نام ، در گوشه پایین سمت چپ سایت ، بخشی به نام ثبت نام در دوره های آموزشی  وجود دارد
با ورود اطلاعات مورد نیاز در این بخش ثبت نام خود را انجام دهید
همکاران ما نتیجه ثبت نام را به شما اطلاع خواهند داد

آموزشگاه EXCEL در فلکه دوم صادقیه غرب تهران

دیپلم کامپیوتر در فلکه دوم صادقیه غرب تهران

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در غرب تهران

آموزشگاه دیپلم کامپیوتر در فلکه دوم صادقیه غرب تهران

دیپلم کامپیوتر در غرب تهران

دیپلم حسابداری در فلکه دوم صادقیه غرب تهران

آموزشگاه دیپلم حسابداری در غرب تهران

آموزشگاه دیپلم حسابداری فلکه دوم صادقیه در غرب تهران

دیپلم حسابداری در غرب تهران